Villa Yoga - מרחב ליוגה

מהי יוגה

יוגה היא גישה מעמיקה ורבת עוצמה לחיים.

היוגה היא אוסף של טכניקות המסייעות לנו להשקיט את ההכרה, להתבסס במודעות ומתוך כך לראות את טבע הדברים כפי שהם בשאיפה לחיות חיים מלאים ולהגשים את תכליתם.

משמעות המילה יוגה היא איחוד. איחוד עם היקום, העצמי עם האחרים, הפנימי עם החיצוני והמוגבל עם האין סוף.

היוגה מאפשרת לראות את היבטיי המציאות המשתנים ומביאה להכרה בשלם.

היא מפתחת מודעות עצמית ושלווה ע"י התבוננות עקבית ושקטה בטבע הדברים ופיתוח המקום המתבונן.

היוגה עושה שימוש במגוון טכניקות: תנוחות, נשימות, מדיטציה, חקירה ויישום בחיי היום יום, המובילים לבריאות פיסית ומנטלית, פיתוח מודעות עצמית, עד לשחרור מלא מסבל והשגת נועם אינסופי.

"אימון זה מכה שורש כשהוא מבוצע כראוי, בהתמדה ולאורך זמן". פטנג'לי, סוטרה 1.14

דרך היוגה השלמה כוללת תרגול ברובד הפיזי, האנרגטי והמנטלי ומאפשרת ליוגה לחלחל ולהיות נוכחת ביום יום – בתנועה, בנשימה, במחשבה, בכוונה ובפעולה.